Historik

Efter mångårig erfarenhet av ventilationsanläggningar inom praktisk taget alla anläggningstyper beslöt vi 1997 att koncentrera verksamheten till vad som är primärt för luftvård/ventilationsteknik -- nämligen anläggningsfunktion och sund miljö.

Då våra uppgrag oftast genomförs inom i drift varande verksamheter t ex sjukhus, skolor, kontor, bostadshus mm har vi utvecklat metoder för att så obemärkta som möjligt genomföra t ex ventilationssanering. Ett ventilationssystem kan i sig ha en bra kapacitet för luftomsättning, men kan ändock lagra allergiframkallande stoffer. Detta är anledningen till att rengöring av ventilationssytem enl lag skall vara periodiskt återkommande (OVK). Vi förfogar över den utrustning som krävs för att åstadkomma bra resultat oavsett anläggningens karaktär och är övertygade om att även Ni kommer att vara nöjda med våra insatser.